เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MATCH SCORE:
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลเมื่อคุณเข้าสู่เกม Match Score (“เกม”) ที่อยู่ใน (www.matchscore.asia) ("เว็บไซต์") และ/หรือแอปพลิเคชัน Match Score (“แอปพลิเคชัน”) ซึ่งบริหารงานโดย Sports Bigdata Limited รวมเรียกว่า ("ผู้ให้บริการเกม" และ “ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน”) คุณมีข้อผูกพันที่จะเล่นเกมภายในข้อตกลงและเงื่อนไขของการเล่นเกมตามที่กำหนดไว้
2. เว็บไซต์และเกมมีผู้จัด จัดการ และบริหารงานโดย Sports Bigdata Limited ร่วมกับพันธมิตร Plan B Eleven Company Limited เมื่อกล่าวถึงคำว่า “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ผู้เล่น” ใดๆ นั้นหมายถึง คุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้ของบริการในเว็บไซต์ และการกล่าวถึง “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นหมายถึงผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน
3. ข้อมูลที่ให้ข้อมูลและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับ Match Score รวมถึง ระบบการคิดคะแนน กฎเกม และนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
4. เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับระบบการคิดคะแนน กฎเกม และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าสู่เกม
5. การส่งรายละเอียดของคุณผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือการเข้าถึง และใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม (“บริการ” ที่มีทางออนไลน์ต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คุณไม่ควรใช้งานและ/หรือใช้งานบริการต่างๆ ในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเราต่อไป
6. โปรดทราบว่า เราอาจอัปเดตหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีการประกาศทางเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องทำความคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ เราแนะนำให้คุณพิมพ์และจัดเก็บสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
บริการและสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเกม / แอปพลิเคชัน
7. บริการต่างๆ เช่น เกม และ/หรือ แอปพลิเคชันที่เสนอโดย www.matchscore.asia อาจแตกต่างกันไปในแง่ของรูปลักษณ์ ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และขนาด ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ (www.matchscore.asia) จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้เข้าร่วม/ผู้เล่นประสบ
8. หาก www.matchscore.asia และ/หรือแอปพลิเคชันไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การฉ้อโกง สภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม ความล้มเหลว/ข้อบกพร่องทางเทคนิค หรือด้วยสาเหตุอื่นใด) ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ยุติ หรือระงับบริการ www.matchscore.asia services.
9. ขอบเขตของสิทธิ์การใช้งาน: สิทธิ์การใช้งานนี้มอบให้กับคุณสำหรับเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานโดยผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน ซึ่งจำกัดเป็นสิทธิ์การใช้งานที่ถ่ายโอนไม่ได้ เพื่อใช้กับเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานในอุปกรณ์มือถือที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม
10. สิทธิ์การใช้งานไม่อนุญาตให้คุณใช้เกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานในอุปกรณ์มือถือใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม และคุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือทำให้เกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ผ่านทางเครือข่ายซึ่งเกมหรือแอปพลิเคชันอาจมีหลายอุปกรณ์ใช้งานในเวลาเดียวกัน
11. คุณไม่สามารถให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่ายใหม่ หรือให้สิทธิ์ช่วงของเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานได้ คุณไม่สามารถคัดลอก (เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยสิทธิ์การใช้งานนี้และกฎการใช้งาน), แปลกลับ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ, แก้ไขหรือสร้างงานที่ลอกแบบของแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งาน, การอัปเดตใดๆ หรือส่วนใดๆ นี้ (ยกเว้นตามที่และเฉพาะในขอบเขตของข้อจำกัดใดๆ ที่กล่าวมาแล้วสั่งห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น หรือภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยเงื่อนไขการให้สิทธิ์การใช้งานที่กำกับการใช้งานส่วนประกอบโอเพนซอร์สใดๆ ที่รวมอยู่ในเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานนี้)
12. ความพยายามใดๆ ที่จะทำเช่นนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน และผู้ออกสิทธิ์การใช้งาน หากคุณละเมิดข้อจำกัดนี้ คุณอาจถูกฟ้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหาย
13. เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานจะควบคุมการอัปเกรดใดๆ ที่ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจัดหาให้ ซึ่งแทนที่และ/หรือเสริมเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์เดิม ยกเว้นการอัปเกรดดังกล่าวมีสิทธิ์การใช้งานแยกกัน ในกรณีดังกล่าว ให้เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนั้นจะมีผลควบคุม
ความยินยอมให้ใช้งานข้อมูลภายใต้สิทธิ์การใช้งาน:
14. คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์รอบข้างของคุณ ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมเป็นครั้งคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดเตรียมการอัปเดตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ให้กับคุณ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งาน
15. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันอาจใช้ข้อมูลนี้ตราบเท่าที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ
16. การเข้าสู่เกมแสดงว่า คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะถือครองและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเกม และคุณรับทราบว่า เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัล หากคุณเป็นผู้ชนะ
17. Plan B Eleven Company Limited และ/หรือผู้สนับสนุนของเกมอาจติดต่อคุณเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลทางการตลาด ซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมที่จะรับข้อมูลการตลาดดังกล่าวแล้ว จาก Plan B Eleven Company Limited และ/หรือผู้สนับสนุนของเกม
18. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีการใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
19. ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งต่อไปให้กับหน่วยงานกำกับดูแล ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่มีการสอบสวนข้อร้องเรียนใดๆ หรือมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ต้องสงสัย
20. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางการตลาด หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงบริการที่เกี่ยวข้อง
การยุติสิทธิ์การใช้งาน:
21. สิทธิ์การใช้งานจะมีผลจนกว่าคุณหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเป็นผู้ยกเลิก สิทธิ์ของคุณตามสิทธิ์การใช้งานจะยุติโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการบอกกล่าวจากผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน หากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ของสิทธิ์การใช้งานนี้
22. เมื่อยุติสิทธิ์การใช้งานแล้ว คุณต้องยุติการใช้งานเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด และทำลายทุกสำเนา ทั้งหมดหรือบางส่วนของเกม / แอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์การใช้งาน
คุณสมบัติ:
23. เกมนี้จะเปิดให้สำหรับสมาชิกที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและมีอายุมากกว่า 18 ปี
24. เฉพาะสมาชิกที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการอ้างสิทธิ์ในรางวัลใดๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมเกมที่ได้รับชัยชนะ
25. สมาชิกต้องเล่น (ป้อนคะแนน) ถึงครึ่งหนึ่ง (50%) ของสัปดาห์เกมที่ระบุเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะอ้างสิทธิ์ของรางวัลใหญ่
26. พนักงานของ Plan B Eleven Company Limited และ Sports Bigdata Limited ญาติของพนักงาน และบริษัทในเครือ ตัวแทน หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับเกมจะไม่มีคุณสมบัติที่จะชนะรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม
27. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถเข้าเกมได้เพียงหนึ่งครั้ง และไม่สามารถควบคุมได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมควบคุมบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือเข้าร่วมการแข่งขันใดๆ มากกว่าหนึ่งชุดต่อรอบการแข่งขัน
28. หากพบว่าผู้เข้าร่วมหนึ่งคนควบคุมมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เฉพาะบัญชีแรกที่สร้างเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรางวัล บัญชีเพิ่มเติมใดๆ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และอาจถูกลบออกจากเกมทั้งหมด
วิธีการเข้าร่วมเกม:
29. คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันโดยลงทะเบียนรายละเอียดของคุณ และยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จากนั้นคุณสามารถเข้าร่วมได้ตามคำอธิบายในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือกลับไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันในภายหลังแล้วจึงเข้าร่วมก็ได้ คอมพิวเตอร์ของเราที่บันทึกการเข้าเกมของคุณจะถือเป็นการเข้าร่วมของคุณ
30. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมของคุณ หากผู้ให้บริการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่า การเข้าร่วมของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น:
(ก) ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกมหรือหลักการแข่งขันที่ดี หรือ
(ข) ไม่เป็นไปตามกฎของเกม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
31. การตัดสินใจของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันถือเป็นสิ้นสุด
32. เกมจะเปิดให้เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน และคุณอาจเล่นเกมได้ทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันได้ในระหว่างวันและเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน
33. วันหมดเขตสำหรับการส่งการเข้าร่วมใดๆ คือเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการของการแข่งขันที่เข้าร่วม โปรดทราบว่า เวลาเริ่มต้นตามกำหนดการ หมายถึง เวลาเริ่มต้นก่อนเผยแพร่ของการแข่งขันดังกล่าว หากมีความล่าช้าหรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้กำหนดการนั้นเริ่มต้นล่าช้ากว่าเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการ วันหมดเขตการเข้าร่วมจะยังคงเหมือนเดิมตามเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการ ตัวอย่างเช่น ถ้าการแข่งขันมีกำหนดเริ่มต้นเวลา 15:00 น. แต่ความจริงเริ่มต้นเวลา 15:10 น. การเข้าร่วมจะยังต้องทำภายในเวลา 15:00 น. เพื่อให้การเข้าร่วมนั้นนำไปพิจารณาในการคิดคะแนน
34. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมแต่ละการแข่งขันกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มต้นตามกำหนดการของการแข่งขัน
ระบบการคิดคะแนน:
35. ระบบการคิดคะแนนใช้การคำนวณดังนี้:
(ก) เมื่อป้อนผลลัพธ์ของเกมได้ถูกต้อง (เช่น ทีม A ชนะทีม B) คุณจะได้รับสาม (3) คะแนน
(ข) เมื่อป้อนคะแนนสุดท้ายในได้ถูกต้อง (เช่น ทีม A ชนะทีม B 3-1) คุณจะได้คะแนนโบนัส (5) คะแนน
(ค) เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันในทุกการเดิมพัน คุณจะได้รับสอง (2) คะแนน
36. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอค่าจูงใจในรูปแบบของคะแนนเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเล่นเกม
รางวัล:
37. รางวัลที่มอบให้ในเกมที่เกี่ยวข้อง ('รางวัล') จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Plan B Eleven Company Limited Plan B Eleven Company Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงและแก้ไขรางวัล หากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทบังคับให้ต้องทำเช่นนั้น
38. ผู้ชนะจะกำหนดขึ้นมาตามผู้เล่นที่มีจำนวนคะแนนสูงที่สุดในหมู่การเข้าร่วมที่มีคุณสมบัติ ในกรณีที่มีคะแนนเท่านั้นสำหรับการรับรางวัล ผู้ชนะจะได้รับการกำหนดโดย:
• เวลาที่ผู้เล่นยืนยันคะแนน โดยผู้เล่นที่ยืนยันคะแนนของตนเองเร็วที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะ
• ความถี่ของการแข่งขันที่มีคะแนนถูกต้อง โดยผู้เล่นที่สะสมคะแนนสูงสุดจะถือเป็นผู้ชนะ
• เวลาที่ผู้เล่นลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรก โดยผู้เล่นที่ลงทะเบียนเร็วที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะ
39. Plan B Eleven Company Limited จะติดต่อผู้ชนะแต่ละรายทันทีที่ทำได้ในวันหรือหลังวันสิ้นเดือนที่มีสัปดาห์เกมที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับการติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ตนเองมอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเกม
40. เราจะใช้ความพยายามในการติดต่อผู้ชนะทางโทรศัพท์และทางอีเมลอย่างสมเหตุสมผล หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ หรือที่อยู่สำหรับส่งไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจส่งผลให้รางวัลถูกริบ
41. Plan B Eleven Company Limited ขอสงวนสิทธิ์เสนอรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมที่สะสมคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับถัดไปในเกม จากกลุ่มการเข้าร่วมเกมที่มีคุณสมบัติทั้งหมด และไล่ไปตามลำดับจนกว่าจะพบผู้ชนะ
42. Plan B Eleven Company Limited จะใช้ความพยายามเพื่อรับรองว่ารางวัลจะได้รับการส่งไปยังที่อยู่บ้านของผู้ชนะที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายละเอียดที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 28 วันหลังการยืนยันผู้ชนะ กล่าวคือ วันที่เมื่อติดต่อผู้ชนะที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ และได้รับการยืนยันคุณสมบัติ และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
43. การตัดสินใจของ Plan B Eleven Company Limited ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และเนื้อหาสาระอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกมถือเป็นสิ้นสุด และจะไม่มีการติดต่อใดๆ
44. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน และบุคคลภายนอกใดๆ ที่แต่งตั้งโดยผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้สนับสนุนเกม) อาจดำเนินการตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว เพื่อใช้ชื่อ รูปภาพ และ/หรือความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับเกมและรางวัล เพื่อนำไปส่งเสริมการขาย ทำการตลาด และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อใดๆ ทั่วโลกได้ในอนาคต โดยไม่บอกกล่าวหรือไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ
45. เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ผู้ชนะใดๆ อาจต้องเข้าร่วมในการทำการตลาด และ/หรือสื่อประชาสัมพันธ์ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน โดยชื่อของผู้ชนะอาจมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ทั่วไป:
46. เกมและเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันมีการให้บริการ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน และเกมอาจไม่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และอาจไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่องและการละเว้นใดๆ
47. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะไม่รับผิดหากเกมและ/หรือเว็บไซต์ไม่พร้อมให้บริการไม่ว่าในเวลาใดด้วยเหตุผลที่เหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การประท้วงหยุดงาน การถูกปิดกั้น ข้อพิพาทด้านแรงงาน ความเจ็บป่วย เหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศเลวร้าย สงคราม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง อุบัติเหตุ โรคระบาด ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง เพลิงไหม้ น้ำท่วม และ/หรือพายุ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่ง กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของรัฐ สถานที่หรือเครื่องจักรพังทลาย หรือการขนส่งไม่สำเร็จ
48. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องยอมรับความรับผิดสำหรับความล้มเหลวเชิงเทคนิค ของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทุกประเภท หรือสำหรับการสูญเสียการเข้าร่วม หรือสภาพเครือข่ายที่ไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจจำกัดหรือขัดขวางโอกาสในการเข้าร่วมเกม หรือหากเกม เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันหยุดชะงัด ถูกดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดๆ
49. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของผู้ให้บริการเกม เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (ไม่รวมเนื้อหาที่คุณส่ง) จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือ ผู้ออกสิทธิ์การใช้งานของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลา
50. ไม่มีสิ่งใดที่ระบุอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้พึงทำให้เข้าใจว่าเป็นการสื่อโดยนัยถึงการให้สิทธิ์ใดๆ เพื่อใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิ์บัตร สิทธิ์ในงานออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันหรือของบุคคลภายนอกใดๆ
51. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับกฎและโครงสร้างการคิดคะแนนถือเป็นของ Sports Bigdata Limited แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถทำซ้ำได้ในทุกรูปแบบ โดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sports Bigdata Limited Match Score เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีคำอนุญาตอย่างชัดเจนของ Sports Bigdata Limited
52. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่อาจเผยแพร่ทางกระดานข่าวการแข่งขันส่วนบุคคล (Private League) ในเว็บไซต์
53. การส่งเนื้อหาลงในเว็บไซต์แสดงว่า คุณมอบสิทธิ์การใช้งานแบบตลอดไป ไม่จำกัด ไม่ผูกพัน และสามารถถ่ายโอนได้ (พร้อมสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์การใช้งานช่วง) เพื่อใช้งาน แก้ไข คัดลอด แจกจ่าย และทำให้ผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงในรูปแบบหรือสื่ออื่นใดที่เราตัดสินใจ คุณยอมรับที่จะสละสิทธิ์โดยธรรมของคุณ
54. คุณยอมรับที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาหรือสื่อใดๆ ซึ่งมีลักษณะหมิ่นประมาท ลามก ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หยาบคายหรือไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรืออาจส่งผลให้ถูกข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง หรือเกลียดชัง หรือล้อเลียนหรือทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขายหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ หรือความทุพพลภาพ คุณยอมรับที่จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เพื่อที่จะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว
55. คุณยอมรับที่จะไม่ถ่ายโอนไฟล์ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ การเผยแพร่เนื้อหาหรือสื่อใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือสื่อนั้นถูกลบออกไป และคุณจะถูกตัดสิทธิ์จากเกม
56. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกมในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน เพื่ออัปเดตข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำ แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
57. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมใดๆ หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือสละสิทธิ์ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และผู้เข้าร่วมยอมรับว่าผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะไม่ต้องรับผิดอันเป็นผลตามมาดังกล่าว ทั้งนี้การดำเนินการตามดุลยพินิจดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดค่าชดเชยพึงจ่ายหรือที่จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมใดๆ ถือเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมที่จะต้องยอมรับกฎทุกข้อว่าเป็นสิ้นสุด และผู้เข้าร่วมยอมรับที่จะผูกพันตามกฎดังกล่าว
58. ผู้ใช้รายใดของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือผู้เข้าร่วมที่พบว่าพยายามหรือสงสัยว่าพยายามแฮกเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บริหารจัดการโดยผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะถูกลบออกจากระบบโดยทันที ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ที่จะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
59. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ในการสอบสวนข้อร้องเรียนใดๆ ที่ได้รับ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันให้ดำเนินการเช่นนั้น หากผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันเลือกจะดำเนินการสิทธิ์นี้ การตัดสินจะของผู้ให้บริการจะถือเป็นสิ้นสุด และผูกพันกับผู้ร้องเรียนทุกคน และผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะไม่มีการตกลงหรือการสื่อสารใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินหรือเรื่องอื่นใด
60. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน จากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความละเลยหรือการฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้จัดหา
61. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ:
a. เมื่อเป็นสิ่งที่คุณและผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามเหตุผล เมื่อคุณยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ
b. เมื่อเป็นสิ่งที่คุณและผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันสามารถคาดการณ์ได้ตามเหตุผล เมื่อคุณยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าสู่หรือเข้าร่วมเกมทางอ้อมเท่านั้น
สื่อและลิงก์ของบุคคลภายนอก:
62. เว็บไซต์ (www.matchscore.asia) และ/หรือแอปพลิเคชันอาจแสดง รวม หรือทำให้เนื้อหา ข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือสื่อจากบุคคลภายนอก (“สื่อของบุคคลภายนอก”) ใช้งานได้ หรือให้ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบางแห่ง
63. การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันแสดงว่า คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันไม่ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทนต่อเวลา ความสมเหตุสมผล การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม คุณภาพ หรือแง่มุมอื่นใดของเว็บไซต์หรือสื่อของบุคคลภายนอก
64. เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน การมีลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ส่งเสริมสื่อหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้
65. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชัน หรือผู้ให้บริการเนื้อหาใดๆ ไม่ได้รับประกันความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือความทันต่อเวลาของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันและสื่อของบุคคลภายนอก
66. สื่อของบุคคลภายนอกและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นมีจัดทำให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันและสื่อของบุคคลภายนอกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาให้อาศัยเป็นคำปรึกษาแต่อย่างใด
67. ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันไม่ยอมรับความรับผิดชอบเกี่ยวกับการโฆษณาหรือป๊อปอัพของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งอาจปรากฏในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน
68. หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีการพิสูจน์แล้วว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และจะไม่ขัดขวางให้บทบัญญัติที่เหลือยังคงมีผลและบังคับใช้ได้อย่างเต็มที
กฎหมายที่กำกับดูแล:
69. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และผู้เข้าร่วมยอมรับว่ากฎหมายของประเทศไทยจะกำกับดูแลข้อตกลงนี้ โดยไม่ส่งผลขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย
70. ให้ศาลของประเทศไทยมีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เกิดจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติของข้อตกลงนี้ เว้นแต่ผู้ให้บริการเกม / แอปพลิเคชันปรารถนาที่จะเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายในศาลประจำแขวงของบ้านคุณ ทั้งนี้ คู่สัญญาสละสิทธิ์จากค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ ในวิธีการพิจารณาคดี การอนุญาโตตุลาการ หรือการระงับข้อพิพาททั้งหมด
-->